Příplatky k ceně domu

Připravili jsme pro Vás orientační ceník nejčastějších příplatků k ceně rodinného domu.

Jedná se jednak o příplatky k ceně domu, které nejdou zahrnout do celkové ceny domu na klíč, protože nejsou dopředu známy některé z parametrů ceny (přípojky, sklon terénu, radon na pozemku apod):
 
1. Přípojky k domu:
  • do  6 m 55.000,- Kč
  • do 10 m 65.000,- Kč
  • do 15 m 80.000,- Kč
Cena je vždy dohromady za tyto 3 základní přípojky sítí - elektro vč. elektroměrové skříně, voda vč. vodoměrné šachty a kanalizace vč. revizní šachty.
Cena za přípojku plynu -  1.700,- Kč/bm  + revize
 
2. Zvýšení úrovně základové desky:
  1. o 25 cm (1 řada bednících tvárnic) - 40.000,- Kč
  2. o 50 cm (2 řady bednících tvárnic) - 80.000,- Kč
  3. o 75 cm (3 řady bednících tvárnic) - 110.000,- Kč
  4. o 100 cm (4 řady bednících tvárnic) - 160.000,- Kč 
3. Vysoký radonový index - dle velikosti RD - 70 - 110.000,- Kč
 
A dále o příplatky, které zahrnují nejčastější požadavky klientů na změny materiálů, doplnění o nové prvky (komín, ČOV, zámková dlažba) nebo úpravy terénu pozemku:
 
1. Zděný komín vč. revize:
  1. přízemní RD - 55.000,- Kč
  2. patrový RD  - 63.000,- Kč
2. Zděné příčky Ytong (místo sádrokartonových v domcích z betonových tvárnic)  - 70.000,- Kč
 
3. Okna v jiném standardním dekoru než bílém - 35.000,- Kč
 
4. Betonová kanalizační jímka 9,5 m3 vč. osazení  - 70.000,- Kč
 
5. Standardní ČOV (čistička odpadních vod) pro RD - 100.000,- Kč
 
6. Zámková chodníková dlažba vč. obrubníků - 1.450,- Kč/m2 (bez přípravy podloží)
 
7. Strojní úpravy terénu - 1.500,- Kč/hod.
 
8. Zahradní nezámrzný ventil - 6.500,- Kč
 
 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kontakty

Dělnická 209,
434 01 Most