Schéma přípravy a výstavby

KONZULTACE
První schůzka s klientem probíhá na jedné z našich
poboček nebo za klientem rádi osobně přijedeme. Zájemce o
rodinný dům se od našeho manažera dozví informace o
výstavbě a jejím průběhu, technologii a jednotlivých pracích.
Dále společně proberete požadavky na stavbu a případné
změny v projektu či rozsahu prací a dodávek.
Po úvodní schůzce bude architektem zpracován návrh
projektové dokumentace a manažerem vypočítaná
cena výstavby dle požadavků klienta.
 
UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO (SOD)
Po odsouhlasení veškerých úprav domu, rozsahu prací a
dodávek a také cenně za výstavbu se s klientem podepisuje
smlouva o dílo.
1. platba dle SOD - 50.000,-Kč
 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PD)
Projekční oddělení na základě Všech poskytnutých údajů
vypracuje kompletní projektovou dokumentaci pro zahájení
stavebního řízení. Lhůta na vypracování PD je 30 dní.
Ihned po zhotovení PD je zahájen proces zajišťování
pravomocného stavebního povolení.
Průběh výstavby
PŘEVZETÍ STANOVIŠTĚ
Po obdržení všech vyjádření nutných ke stavebnímu povolení je od klienta převzato stanoviště a zahájen zápis ve stavebním deníku.
2. platba dle SOD - 100.000,-Kč
 
ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY
Po převzetí stanoviště se do 14 dní (dle počasí) začíná s výkopovými pracemi.
 
REALIZACE STAVBY
Výstavba samotného rodinného domu trvá 6 - 8 měsíců dle SOD. Během výstavby jsou klientovy měsíčně fakturovány částky za skutečně odvedenou práci podle položkového rozpočtu.
 
PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA
Oficiální předání dokončeného díla majiteli domu a převzetí kompletního stavebního deníku. Po tomto řádném předání následuje doplacení poslední částky za provedené práce. Tato částka je ve výši 5% z celkové částky za dům dle soupisu prací.
 
KOLAUDACE
Kolaudace domu.

Kontakty

Dělnická 209,
434 01 Most