RD z cihelného zdiva typu Heluz

1. Základy:                                          

 • Vytyčení stavby geodetem. Výkop základových pasů, betonové základové pasy C 12/15, železobetonová deska tl. 10-12 cm, s výztuží sítí 150/150/5, C 12/15. Konečné založení stavby určí technik na základě posouzení základové spáry.
 • Uvažujeme s jednou řadou ztraceného bednění – možnost vyrovnání rozdílného terénu do 20 cm, vyšší rozdíl cenové navýšení.
 • Výkop základů předpokládáme do rostlého terénu se soudržnou zeminou, cena neuvažuje se spodní vodou – nutno provést opatření za cenové navýšení.                   

2. Obvodové stěny:                         

 • Tloušťka obvodové stěny 400 mm – R = 5 m2K/W.

Složení stěn zevnitř ven:

 • 2 mm štuková omítka
 • 15,0 mm vápenocementová jádrová omítka
 • 250,0 mm cihelné nosné zdivo
 • 150,0 mm zateplovací kontaktní systém ETICS                       
 • 2,0 mm dekorativní šlechtěná omítka barva bílá nebo světlý odstín

Na přání a proti cenovému navýšení je možno zvolit větší tloušťku izolace a tím zvýšit tepelný odpor zdiva R. Vnější omítka může být provedena v různých velikostí zrna a barevných odstínech.

3. Vnitřní stěny:                                

Složení stěn:

 • 2,0 mm štuková omítka
 • 15,0 mm vápenocementová jádrová omítka
 • 115,0 mm příčkovka typu HELUZ
 • 15,0 mm vápenocementová jádrová omítka
 • 2,0 mm štuková omítka

 Na přání je možno zhotovit příčky z pórobetonu tl. 100 mm se síťovinou a štukovou omítkou.

4. Izolace proti vlhkosti:                  

 • Izolační asfaltový pás a Al vložkou  v jedné vrstvě. Další izolace oproti cenovému navýšení.

5. Stropní konstrukce:                       

 • U všech variant přízemních domků je stropní konstrukce tvořena spodní pásnicí střešního vazníku, na který je zavěšen sádrokartonový podhled tvořený ocelovou konstrukcí se sádrokartonovou deskou tl.12,5 mm, parozábranou a pásy z minerální vlny tl. 200 mm (40 + 160 mm), zajišťující nadprůměrnou zvukovou a tepelnou izolaci. Tepelný odpor konstrukce je R = 5 m2K/W.
 • U patrových domků tvoří stropní konstrukci přízemí montovaný strop z bet. stropních nosníků a betonových vložek zmonolitněný železobetonovou deskou s výztuží sítí 100/100/6. Zespodu se poté montuje zavěšený sádrokartonový podhled. Stropní konstrukci podkroví tvoří konstrukce vázaného krovu, na který je opět osazen sádrokartonový podhled na ocelovou konstrukci tvořený sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm, parozábranou a pásy z minerální vlny tl. 200 mm (40 + 160 mm). Tepelný odpor konstrukce je R = 5 m2K/W.

6. Střešní konstrukce:                       

 • U všech variant přízemních domků je střešní konstrukce tvořena dřevěnými příhradovými střešními vazníky. U patrových domků jsou střešní konstrukce provedeny jako dřevěné vaznicové soustavy. Všechny dřevěné díly krovu jsou impregnovány odpovídajícími prostředky.
 • Přesahy střech jsou na viditelné straně opatřeny palubkami AB tl.10–12 mm a 3xnátěr. Standardní tvar střechy je sedlový nebo valbový se sklonem 22° u přízemních staveb a 38°/42° u patrových (event., pokud je to technicky možné, lze upravit dle požadavků zákazníka nebo stavebního úřadu). Zatížení sněhem je standardně uvažováno do 1KN/m2. Jako střešní krytina je používána betonová střešní krytina v základních odstínech s dvojitým akryl. nástřikem. Tašky jsou osazeny na laťování, kontralaťování a difúzní folií proti vlhkosti, sněhu, prachu a nečistotám. Jedná se o odvětrávaný střešní plášť.

7. Odvodnění střechy:                       

 • Okapové žlaby a svislé svody jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Svislé svody jsou vedeny k vrchní úrovni spodní stavby (hydroizolaci). Popř. zakončeny lapačem střešních naplavenin – gajgr (pokud je terén upravený), oproti cenovému navýšení.

Na přání a proti cenovému navýšení může být odvodnění střechy provedeno z jiných materiálů.

8. Okna a balkónové dveře:             

 • Ve standardním provedení jsou všechna okna a balkónové (terasové) dveře z kvalitního profilu v barvě bílé. Zaskleny jsou velmi kvalitním tepelně izolačním sklem U = 1,1 W/m2K s rámem CHROMATECH
 • Vnější parapety – provedení hliníkové bílé nebo hnědé s bočními krytky
 • Vnitřní parapety – provedení plastové bílé nebo dekor dřeva 

Na přání a proti cenovému navýšení je možné okna dodat v dekoru dřeva, opatřit meziokenními mřížkami a vnitřními žaluziemi.              

9. Vstupní dveře:                                

 • Plastové bílé typ výplně ERIKA (PERITO) prosklení v dekoru činčila nebo kůra, zamykání DM klika-klika

Na přání a proti cenovému navýšení je možná dodávka různých druhů výplní plastových dveří.

10. Vnitřní dveře:                                

 • Ve standardním provedení z 2/3 sklo nebo plné, fóliované bílé do obložkových zárubní.

Na přání a proti cenovému navýšení je možná dodávka různých druhů profilovaných dveří a dřevěných obložkových zárubní.

11. Schodiště:                                    

 • U domů s obytným podkrovím jsou dodány montované dřevěné smrkové schody bez podstupnic, nebo zděné z pórobetonu s dlažbou (doporučujeme!), včetně zábradlí a madla. Lakování provedeno vysokotlakem. Každý typ RD je vybaven půdními schůdky.

12. Podlahy:                                       

 • Nosnou konstrukci tvoří litá podlaha s kročejovou neprůzvučností a dostatečnou tepelnou a zvukovou izolací z polystyrenu tl. 100 mm v přízemí a 40 mm v podkroví. V koupelně a WC jsou keramické dlažby.

13. Keramické obklady:                    

 • Výška obkladů v koupelně v plném podlaží (tzn. v podlaží bez šikmých nebo snížených podhledů) je cca 2,0 m. Výška obkladů WC v plném podlaží je cca 1,6 m. Výška obkladů v koupelně v podkroví je do výšky dveřního nadpraží nebo do úrovně šikmých podhledů. Výška obkladů ve WC je do výšky 1,6 m nebo do úrovně šikmých podhledů.

14. Malířské a natěr. práce:              

 • Vnější dřevěné části jsou ošetřeny odolným venkovním nátěrem.

15. Vytápění:                                      

 • Pro splnění státem daných podmínek na podíl obnovitelných zdrojů je v současné době nutné instalovat jako zdroj vytápění buď tepelné čerpadlo nebo jakýkoliv jiný zdroj vytápění v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou umístěnou na střeše domu. Výpočet podílu obnovitelných zdrojů závisí nejen na celkovém zateplení RD, ale i na umístění domu vzhledem ke světovým stranám a nadmořské výšce.
 • Doporučení pro zvolení typu vytápění bude konzultováno s projektantem, a proto není vytápění zahrnuto do ceníkové ceny RD. Ceny za jednotlivé druhy vytápení naleznete v sekci: Připlatky k ceně domu.

16. Zdravotechnika:                          

 • Kompletní rozvody kanalizace a vody počínaje od úrovně spodní stavby mimo domácí vodárny, filtru vodního systému, regulace tlaku, vnitřní cirkulace.
 • Maximální počet zařizovacích předmětů obsažených v ceně: Akrylátová vana 170 cm v bílé barvě, páková mísicí baterie, 2 keramická umyvadla v bílé barvě s pákovou mísicí baterií. 2 keramické stojaté klozety s nádržkovým splachovacím zařízením.

17. Elektroinstalace:                          

 • Kompletní rozvody elektroinstalace včetně vypínačů a zásuvek, hlavního domovního rozvaděče a jeho napojení na hlavní domovní přívod el. energie.

Standardní rozsah dodávky:

 • Vstup (závětří): 1 vývod pro venkovní světlo s 1 venkovním vypínačem.
 • Zádveří: 1 stropní vývod pro světlo s 1 vypínačem, 1 zásuvka
 • Vstupní hala: vývod pro světlo, 2 vypínače, 1 zásuvka       
 • Schodiště: 1 vývod pro světlo se schodišťovou kombinací
 • Obývací pokoj: 1 vývod pro stropní světlo s 1 vypínačem, 2 dvojité zásuvky, 1 TV zásuvka
 • Jídelna, dětský pokoj, ložnice, pracovna: 1 vývod pro stropní světlo s 1 vypínačem, 2 zásuvky.
 • Kuchyně: 1 stropní vývod pro světlo s 1 vypínačem, 2 dvojité zásuvky nad pracovní deskou, 1 zásuvka pro ledničku, 1 zásuvka pro digestoř, 1 sporáková zásuvka.
 • Koupelna: 1 vývod pro stropní světlo s 1 vypínačem, 2 dvojité zásuvky.
 • Samostatné WC, šatna, komora: 1 vývod pro světlo s 1 vypínačem.
 • Terasa, vstup: 1 vývod pro světlo s 1 vypínačem.
 • Kompletní jímací a hromosvodná soustava.

18. Náklady na dopravu:                   

 • Viz ceník.

19. Garance pevné ceny:                 

 • Garance pevné ceny platí, je-li do 6 měsíců od data podepsání Smlouvy o dílo vydáno povolení stavby rodinného domu.

 

Rozsah prací a dodávek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na dodávku a montáž rodinného domu.

pdf

Kontakty

Dělnická 209,
434 01 Most