RD Milion

1. Základy:                                     

 • Vytyčení stavby geodetem. Štěrkový podsyp 0/32, železobetonová deska tl. 20 cm s výztuží KARI sítí 2 x 150/150/5, C 20/25. Konečné založení stavby určí technik na základě statického posudku.
 • Uvažujeme s rovinatostí terénu do 10 cm, vyšší rozdíl cenové navýšení. Požadujeme připravenou skrývku ornice.
 • Založení domu předpokládáme do rostlého terénu se soudržnou zeminou, cena neuvažuje se spodní vodou – nutno provést opatření za cenové navýšení.                                             

2. Obvodové stěny:

 • Tloušťka obvodové stěny 390 mm
Složení stěn zevnitř ven:
 • 12,5 mm vytmelená sádrokartonová deska
 • 180,0 mm polystyren EPS 70 (rozměr desky 2750x1200)
 • 10,0 mm vzduchová mezera
 • 200,0 mm masivní nosná konstrukce z beton. skořepinových tvárnic – řešena jako pohledová                      

3. Vnitřní stěny:                              

Složení stěn:

 • 12,5 mm vytmelená sádrokartonová deska
 • 50,0 mm ocelová konstrukce příčky
 • 50,0 mm desky minerální vlny, vytvářející tepelně a zvukově izolační jádro
 • 12,5 mm vytmelená sádrokartonová deska                            

4. Izolace proti vlhkosti:                  

 • Izolační asfaltový pás – typu IPA v jedné vrstvě. Další izolace např. proti radonu oproti cenovému navýšení.

5. Stropní konstrukce:                    

 • Stropní konstrukce je tvořena spodní hranou hranolu, na který je zavěšen sádrokartonový podhled tvořený ocelovou konstrukcí se sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm, parozábranou a pásy z minerální vlny tl. 240 mm(40 + 200mm).

6. Střešní konstrukce:                    

 • Střešní konstrukce je tvořena hranolovou konstrukcí nebo vazníkem se zdvojenou pásnicí. Všechny dřevěné díly krovu jsou impregnovány odpovídajícími prostředky. Přesahové části krovu jsou řešeny jako pohledové s nátěrem.
 • Tvar střechy je pultový se sklonem 1°. Zatížení sněhem je standardně uvažováno do 1KN/m2. Jako střešní krytina je PVC fólie na záklop z OSB desek tl. 22 mm. V systému skladby je geotextílie. Atika je opatřena oplechováním. Podhled řešen pobitím palubkami tl. 12-16 mm s nátěrem.

7. Odvodnění střechy:                   

 • Okapové žlaby a svislé svody jsou provedeny z  pozinkovaného plechu. Svislé svody jsou vedeny k vrchní úrovni spodní stavby (hydroizolaci).

8. Okna a balkónové dveře:           

 • Ve standardním provedení jsou všechna okna a balkónové (terasové) dveře z kvalitního profilu v barvě bílé. Zaskleny jsou velmi kvalitním tepelně izolačním 3-sklem U = 0,7 W/m2K s rámem CHROMATECH
 • Vnější parapety – provedení hliníkové bílé nebo hnědé s bočními krytky
 • Vnitřní parapety – provedení plastové bílé nebo dekor dřeva                                     

9. Vstupní dveře:                           

 • Plastové bílé typ výplně plné s prosklení, prosklení v dekoru činčila nebo kůra, zamykání DM klika-klika                                          

10. Vnitřní dveře:                           

 • Ve standardním provedení plné, fóliované bílé do ocelových zárubní v nátěru bílé barvy.                                       

11. Podlahy:                                  

 • Nosnou konstrukci tvoří litá podlaha s  kročejovou neprůzvučností a dostatečnou tepelnou a zvukovou izolací z polystyrenu tl. 140mm. V koupelně jsou keramické dlažby.

12. Keramické obklady:                 

 • Výška obkladů v koupelně je cca 2,0 m.

13. Malířské a natěr. práce:           

 • Vnější dřevěné části jsou ošetřeny odolným venkovním nátěrem.

14. Vytápění:                                 

 • Pro splnění státem daných podmínek na podíl obnovitelných zdrojů je v současné době nutné instalovat jako zdroj vytápění buď tepelné čerpadlo nebo jakýkoliv jiný zdroj vytápění v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou umístěnou na střeše domu. Výpočet podílu obnovitelných zdrojů závisí nejen na celkovém zateplení RD, ale i na umístění domu vzhledem ke světovým stranám a nadmořské výšce.
 • Doporučení pro zvolení typu vytápění bude konzultováno s projektantem, a proto není vytápění zahrnuto do ceníkové ceny RD. Ceny za jednotlivé druhy vytápení naleznete v sekci: Připlatky k ceně domu

15. Zdravotechnika:                       

 • Kompletní rozvody kanalizace a vody počínaje od úrovně spodní stavby mimo domácí vodárny, filtru vodního systému, regulace tlaku, vnitřní cirkulace.
 • Maximální počet zařizovacích předmětů obsažených v ceně: Akrylátová vana 170 cm v bílé barvě, páková mísicí baterie, 1 keramické umyvadlo v bílé barvě s pákovou mísicí baterií. 1 keramický stojatý klozet s nádržkovým splachovacím zařízením.

16. Elektroinstalace:                      

 • Kompletní rozvody elektroinstalace včetně vypínačů a zásuvek, hlavního domovního rozvaděče a jeho napojení na hlavní domovní přívod el. energie.
Standardní rozsah dodávky:
 • Vstup (závětří): 1 vývod pro venkovní světlo s 1 venkovním vypínačem.
 • Zádveří: 1 stropní vývod pro světlo s 1 vypínačem, 1 zásuvka 
 • Obývací pokoj: 1 vývod pro stropní světlo s 1 vypínačem, 2 dvojité zásuvky, 1 TV zásuvka
 • Jídelna, dětský pokoj, ložnice: 1 vývod pro stropní světlo s 1 vypínačem, 2 zásuvky.
 • Kuchyně: 1 stropní vývod pro světlo s 1 vypínačem, 2 dvojité zásuvky nad pracovní deskou, 1 zásuvka pro ledničku, 1 zásuvka pro digestoř, 1 sporáková zásuvka.
 • Koupelna: 1 vývod pro stropní světlo s 1 vypínačem, 2 dvojité zásuvky.
 • Terasa: 1 vývod pro světlo s 1 vypínačem.
 • Kompletní jímací a hromosvodná soustava.

17. Náklady na dopravu:               

 • Viz ceník.

18. Garance pevné ceny:              

 • Garance pevné ceny platí, je-li do 6 měsíců od data podepsání Smlouvy o dílo vydáno povolení stavby rodinného domu.

 

Rozsah prací a dodávek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na dodávku a montáž rodinného domu.

Kontakty

Dělnická 209,
434 01 Most