Rozvody a instalace

Již při pokládání základů musíte vědět, kudy do domu povedou nejrůznější typy přípojekrozvodů. Ty patří k posledním krokům, než-li se definitivně uzavře hrubá stavba domu. Do tohoto spektra zapadá jednak elektroinstalace, ale také vodakanalizace, případně rozvod plynu, topeníohřev vody. Důležitá je v dnešní době také přípojka pro televizi a internet.

Elektroinstalace

Elektřina je potřebné pro sebemenší spotřebič v domácnosti, osvětlení a mnohdy i vytápění. Návrh elektroinstalace do domu zpracovává již projektant.

Pilíř na elektřinu - kaplička

Jistě pro Vás není tajemstvím, že na okraji pozemku naleznete skříňku na elektřinu, která je snadno dostupná i z veřejné komunikace. Z této “kapličky” teprve vedou elektrické obvody do celého obydlí.

TIP: Dbejte toho, aby Váš domov měl dostatek zásuvek, dobře přístupných potřebným spotřebičům, ale také plánovanému osvětlení. Nejdřív probíhá instalace vodičů do stěn a obecné propojení. Zásuvky, vypínače a svítidla se instalují teprve po vymalování místností.

Kvůli náročným normám v oblasti elektrické energie, musíte nechat v závěru vyhotovit revizní zprávu, která ztvrdí bezpečnost používaných elektrických obvodů.

Voda a kanalizace

Plánování vodovodukanalizace prochází stavbou také již od jejího počátku a vše je detailně zahrnuto v projektu. U vodovodu máte na výběr jednoduché napojení na uliční vodovodní řád nebo se budete muset spolehnout na vlastní studnu. Její úskalí spočívá v tom, že v suchých letech může vysychat.

Napojení na veřejnou kanalizaci je bráno jako výhodné řešení. Oproti tomu, pokud zde tato možnost neexistuje, je majitel domu povinen vybudovat si na pozemku jímku nebo žumpu. Krom odpadních vod se v tomto ohledu musí myslet na to, kam odvést i vodu dešťovou.

Vytápění domu

Za účelem udržení tepla v domově se přivádí plynovod, který bude napojen na příslušný kotel, jež se bude starat jednak o vytápění domu, ale také ohřev vody. Druhou variantou jsou pak kotle na tuhá paliva. Nicméně z důvodu celkové úspory se nejekonomičtější řešení jeví v současných typech nízkoenergetických domů využití el.  přímotopných panelů v kombinaci s krbovými kamny. Pro ty, jež se v žádném případě nechtějí spoléhat na příslušné dodavatele, jsou zde i ekologičtější cesty ve formě tepelných čerpadel, která jsou ale vhodná zejména pro větší rodinné domy.

Televize a internet

Tato položka je zcela na Vás. Před zahájením stavby si ověřte jaké máte možnosti a jací poskytovatelé zde nabízejí své služby. Bez televize a především internetu se v dnešní době jen těžko obejdete. 

TIP: Tyto přípojky si naplánujte ještě před finalizací omítek, abyste se vyhnuli dodatečným stavebním úpravám.

 

Nyní by se dalo definitivně uznat, že je hrubá stavba téměř hotova. V další kapitole se můžete těšit na shrnutí toho, co se již podařilo dokončit a také na finalizaci samotného domu.

Kontakty

Dělnická 209,
434 01 Most