Hrubá stavba – strop, krov a střecha

Stavba již stojí na pevných základech, má obvodové stěny, vyhrazené příčky, zabudované schodištěkomín. Dům nebude domem bez střechy, která nás ochrání jednak před vlivem počasí, ale také před únikem tepla. Jak se rozhodnout pro tu správnou a co obnáší její konstrukce? Pojďte si s námi projít jednoduchý manuál.

Strop

Stropy patří k vodorovným, nosným konstrukcím. Přihlíží se u něj především na nosnost, ale také estetickou stránku. Stropy musí perfektně sednou k obvodovému zdivu, aby s nimi tvořily celek. Společně s nimi pak garantují celkovou tuhost domu. Nezapomeňme, že pokud se bude jednat o patrový dům, každý strop bude také podlahou.

Stropy dělíme na:

 • Dřevěné
 • Klenuté
 • Betonové
 • Železobetonové

Ploché střechy

Tento typ střechy může být pro dům velice praktický, ovšem vybudovaný musí být skutečně kvalitně. V opačném případě zde hrozí, že do domu bude zatékat, což povede také k nechtěnému úniku tepla. U ploché střechy je třeba počítat se sklonem v rozmezí 3 - 10°, díky němuž se z ní lépe dostane přebytečná voda. Důsledně musí být provedeny také odvodňovací žlaby a spáry.

Šikmé střechy

Z hlediska intenzity jsou u nás šikmé střechy mnohem více k vidění, jednoduše lépe vyhovují našim klimatickým podmínkám. Mají sklon od 10° do 55°, sklon nad 45° se označuje jako střecha strmá. Díky svému tvaru tyto střechy lépe odolají povětrnostním vlivům a déle vydrží.

Dělíme je na:

 • Sedlové - nejčastěji využívaná střecha o sklonu 40 až 45o,sestává z dvou, proti sobě nakloněných rovin.
 • Valbové - druhá nejrozšířenější varianta stejné technologie, ovšem nakloněné roviny jsou zakončeny šikmým zkosením.
 • Pultové - téměř plochá střecha s větším sklonem.
 • Stanové - velmi málo užívané, mají tvar jehlanu.

Pár tipů na závěr:

KROV

Po celou svou působnost na sobě nese nejen váhu střechy a střešní krytiny, ale také příkladně sněhu, který na ni v zimě napadne. Vyžaduje tedy maximální odolnostpevnost.

STŘEŠNÍ FÓLIE

Střešní paropropustná fólie se osazuje na vnější stranu krovu pod střešní latě krytiny a má za úkol jednak zabránit (spolu se střešní krytinou) průniku vody ze srážek do domu a zároveň musí propustit případnou vlhkost z izolační vrstvy střešní konstrukce mimo dům zpět do ovzduší.

STŘEŠNÍ KRYTINA

Nepodceňte volbu střešní krytiny. Samozřejmě, barva je důležitým hlediskem, ale pokrývka střechy bude odolávat nástrahám počasí ideálně po desítky let.

Základní kritéria:

 • únosnost samotné stavby
 • užitné vlastnosti materiálu
 • pracnost montáže
 • vzhled
 • životnost a záruka
 • odolnost proti ohni, hluku
 • vodotěsnostmrazuvzdornost

 

Nyní je již vše připraveno k samotné finalizaci, při které se ještě dobudují jednotlivé přípojky, aby v domě vše běželo, jak má. Stručně o tom, čeho se budou tyto práce týkat naleznete v následující kapitole.

Kontakty

Dělnická 209,
434 01 Most